activiteiten‎ > ‎

Café voor Later

Vrijdag 20 april is het thema "Erfrecht".
We hebben voor die avond Mw. Eline Postma-Kanters, erfrecht-jurist bereid gevonden de activiteit vorm te geven. 
De onderwerpen die op vrijdagavond 20 april bij “Café voor Later” aan de orde komen zijn:
 • Schenken, erven: wie krijgt wat, en hoe zit dat met de belastingen; 
 • Is een testament nodig of is het wettelijk erfrecht goed genoeg; 
 • De “anti-schoonzoon bepaling” en de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen; 
 • Eigen bijdrage voor de zorg (Wmo en Wlz), wat kost dat, en mag ik nog schenkingen doen? 
 • De opbrengst van uw eigen woning naar de kinderen als u verhuist naar een zorginstelling, kan dat? 
 • Volmacht en levenstestament; 
Er is gelegenheid voor de deelnemers om zelf onderwerpen in te brengen die besproken worden, en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Achtergrondinformatie over "Café voor Later":
Vivium Zorggroep, de Wijkcoaches en Wijkpost de Schakel organiseren samen activiteiten om mensen beter voor te bereiden op uw pensioen. Dat kunt u heel breed zien: bespreken van onderwerpen die voor u van belang zijn, maar ook het bieden van ruimte om uw sociale netwerk in de buurt wat te versterken.

Misschien duurt het nog even voor u met pensioen gaat, maar denkt u daar soms wel eens aan. Welke leuke dingen u kunt doen, en ook
 • Hoe zou dat financieel gaan ?
 • Heb ik zonder werk nog wel een voldoende netwerk van vrienden en kennissen ?
 • Wat voor een huisvestingsproblemen kan ik tegenkomen ?
 • Moet ik mantelzorger worden of kan ik zo nodig mantelzorgers inschakelen ?
 • en nog veel meer….

In het Café voor Later praten we met elkaar  over dit soort onderwerpen en  wisselen ervaringen uit,
We proberen ook wel eens iemand uit te nodigen die meer over het onderwerp weet. Geen theorie met saaie lezingen, maar wel mensen met ervaring en kennis die er toe doet….

Op 20 april*) gaan we samen met iemand van verstand van erfrecht ook die kant van het ouder worden bekijken.

Iedere laatste vrijdag van de maand*) bent U welkom om 19.00 uur.
Rond 21.00 uur ronden we de avond af.

DATA 2018
26 januari  café-avond
23 februari  thema-avond "Gezond Ouder Worden"
30 maart  café-avond
 *)  20 april  thema-avond "Erfrecht"
(een week eerder vanwege koningsdag)
25 mei  café-avond
29 juni  thema-avond
28 september  thema-avond
26 oktober  café-avond
30 november  thema-avond