vacatures‎ > ‎

Voorzitter van het bestuur

Algemene informatie

Wijkpost De Schakel is ruim dertig jaar een zelfstandig ontmoetings- en activiteitencentrum in Naarden. Het centrum organiseert verschillende activiteiten voor bewoners van de wijken Tuindorp Keverdijk, Jac. P. Thijssepark en de Vierhoven en hun omgeving; activiteiten zoals:  koffie-ochtenden, bingo, diners en lunches, busreizen, Vraagbaak een Ouderenkring en het Repaircafé. De activiteiten worden begeleid door ongeveer 40 vrijwilligers. Bezoekers en vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het wel en wee van het centrum. 

De Schakel heeft een stichtingsstructuur en is een financieel gezond. Het wordt voor de helft gesubsidieerd door de gemeente en is verder afhankelijk van inkomsten uit activiteiten en zaalhuur. 

De Schakel heeft voor de ondersteuning van het bestuur een betaalde ondersteuning voor 6 uur per week. Momenteel is De Schakel gehuisvest in een gebouw aan de Kolonel Verveerstraat op de Keverdijk. In 2017 telden wij ruim 12.000 bezoekers van onze activiteiten. Op de website www.wijkpostdeschakel.nl vindt u een goed beeld van al onze activiteiten.Wie zoeken wij?

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden, van wie er nu maar één uit het ‘verzorgingsgebied’ van De Schakel komt. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar iemand uit de wijken. Iemand die samen met de zeer betrokken bestuursleden verder vorm wil geven aan het beleid, maar ook wil meedenken en meedoen. Het bestuur heeft zo’n 6 keer per jaar een vergadering. De leden zien elkaar vaker, soms zelfs wekelijks. De bestuursleden zijn ook vrijwilliger en doen het werk voor het plezier.Taken

 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor
 • Zit de bestuursvergaderingen voor
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen
 • Interne en externe vertegenwoordiging van de Stichting
 • Bewaakt de statuten en overige regels
 • Representatie
Vaardigheden

 • Communicatief
 • Coördineren van activiteiten en leidinggeven
 • Leiden van de vergadering
 • Inspireren van bestuursleden en vrijwilligers
 • Stimuleren van samenwerking
 • Indien nodig bemiddelen tussen partijen


Nieuw wijkcentrum

Het Centrumplan Keverdijk is in een afrondende fase gekomen. Het voorziet naast woningen, de openbare ruimten, een moskee, ook in een geheel nieuw Multifunctioneel Centrum. De verwachting is dat dat begin 2020 klaar is. De Schakel betrekt dan samen de Bibliotheek en de Scan/Versa Welzijn de benedenverdieping, en vanaf dan moet er samengewerkt worden om het een ‘Huiskamer van Tuindorp Keverdijk’ te laten zijn. Voor het bestuur en de vrijwilligers van Wijkpost De Schakel is het een uitdaging om er iets moois van te maken.


Meer informatie

Kati Lipusz kan u meer informatie geven over de verdere procedure via Wijkpost De Schakel 035-694-4742 (enkel op de maandag)of info@wijkpostdeschakel.nl