vacatures‎ > ‎

Voorzitter van het bestuur

Stichting "Wijkontmoetingscentrum Bellefleur" en
Stichting “Wijkpost De Schakel”

zijn op zoek naar

een voorzitter
De huidige voorzitters moeten om gezondheidsredenen een stapje terug doen.

Achtergrond:
Bellefleur en de Schakel zijn ontmoetings- en activiteitencentra voor vooral de wat oudere bewoners van Naarden. Bellefleur ligt midden in het Ministerkwartier en de Schakel midden op de Keverdijk. Beide trekken vooral lokale bewoners aan en bieden op die bewoners afgestemde activiteiten. Het zijn vrijwilligersorganisaties. Bezoekers en vrijwilligers zijn zeer betrokken bij het wel en wee van de centra.

Beide centra zijn zelfstandig en hebben een stichtingsstructuur. De samenwerking is de laatste jaren steeds verder geïntensiveerd. Een verdergaande samenwerking behoort tot de mogelijkheden.

Voor deze centra zijn we nu dus op zoek naar een voorzitter van de besturen.

Het gaat om een niet betaalde functie.

De functie:

We zoeken vooral en in de eerste plaats een bestuurder. Iemand die samen met het zeer betrokken bestuur verder vorm wil geven aan het beleid. De centra zijn permanent in ontwikkeling en moeten dat ook zijn. Een directe invloed op de uitvoer van het beleid is bij onze organisaties mede door de korte lijnen zeer goed mogelijk.

Beide centra hebben voor de ondersteuning van het bestuur en voor de dagelijkse leiding binnen de organisatie 6 uur per week ondersteuning door een beroepskracht.

Daarnaast hebben beide centra een basis-subsidie van de gemeente Gooise Meren.

Wijkpost de Schakel gaat binnen enkele jaren over naar een nieuw pand. Deze verandering vraagt tijdelijk extra bestuurscapaciteit.

De aard van de werkzaamheden vraagt beschikbaarheid zowel overdag als incidenteel
‘s avonds. De huidige functionarissen besteden ongeveer ½ à 1 dag per week aan het voorzitterschap.

Meer informatie:

Nog meer informatie over deze vacature kunt u krijgen via de huidige functionarissen.
Zij kunnen u ook informeren over de verdere procedure.
Wijkpost de Schakel:
Gerard Visser: 035 - 695 27 13
info@wijkpostdeschakel.nl
Wijkontmoetingscentrum Bellefleur:
Lucie Siddré: 035 - 693 15 04
info@wocbellefleur.nl