vacatures‎ > ‎

secretaris

Secretaris voor Wijkontmoetingscentrum De Schakel

“De Schakel” is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor alle bewoners van Naarden en in het bijzonder voor de bewoners van de wijken Keverdijk, De Vierhoven en het Jac. P. Thijssepark. 
Er worden creatieve avonden, cursussen en bijeenkomsten gehouden in alle soorten en maten. 
Deze activiteiten en taken worden verricht door de 35 vrijwilligers binnen “De Schakel”. 
Voor een nog betere communicatie binnen “De Schakel” naar de medewerkers, maar zeker ook naar externen toe, om “De Schakel” nog beter te kunnen uitdragen naar de bewoners van Naarden en ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur, is het Bestuur dringend op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger/ster in de functie van secretaris die samen met het huidige Bestuur “De Schakel” breed op de kaart van Naarden gaat zetten.
 
Wie heeft er veel zin en een beetje tijd om ons te helpen? 
Taken van de secretaris: 
 1. Samen met het Bestuur 
   • contact onderhouden met de medewerkers 
   • contact onderhouden met externen 
   • brainstormen over en/of uitvoeren van bestaande en nieuwe activiteiten;
 2. Samen met voorzitter opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering en verspreiding van de agenda;
 3. Notuleren van bestuursvergaderingen;
 4. Notuleren medewerkersbijeenkomst;
 5. Samen met voorzitter in- en uitgaande post verwerken;
 6. Statuten en Huishoudelijk Reglement in acht nemen tijdens vergaderingen;
 7. Neemt actief deel aan de vergaderingen;
 8. De secretaris maakt het concept jaarverslag;
 9. Alle andere voorkomende werkzaamheden die passen bij de functie van secretaris;
 10. Alle andere voorkomende werkzaamheden ter ondersteuning van het Bestuur. 

De secretaris zal deel uitmaken van een enthousiast bestuur van 5 leden. 
Qua tijdsbesteding moet gedacht worden aan een paar uurtjes per week. Bent u geïnteresseerd? 
Het beste kunt u gewoon even bellen met Kati Lipusz, telefoon 035 – 694 47 42. Zij ondersteunt de vrijwilligers is activiteiten coördinator en kan uw vragen beantwoorden. 
Of stuur een e-mail met c.v. naar de “De Schakel” t.a.v. Mirjam Schoenmaker: info@wijkpostdeschakel.nl 

Mocht u zich afvragen of het nog iets betaald??? Nou – nee, in “De Schakel” werken uitsluitend vrijwilligers. Dat is al sinds de oprichting zo en het bevalt uitstekend. Wel ontvangen de vrijwilligers jaarlijks een attentie en wordt er regelmatig voor hen een leuke activiteit georganiseerd.