Welkom op de site van Wijkpost De Schakel:
De Schakel is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor alle bewoners van Naarden en in het bijzonder voor bewoners van de wijken Keverdijk, De Vierhoven en het Jac. Thijssenpark. Er worden creatieve avonden, cursussen en bijeenkomsten gehouden in alle soorten en maten.